rusin

Scénograf

Tomáš Rusín

Tomáš Rusín po absolvování brněnské fakulty architektury Vyso­kého učení technického a praxi u prof. Holzbauera ve Vídni založil spo­lu s Ivanem Wahlou ateliér RAW. V oblasti architektury obdržel několik cen, například Grand prix Obce architektů za interiér (1995) a za re­konstrukci (1998), hlavní cenu Interiér roku Design centra ČR (2000), Grand prix za architekturu (2013) a Českou cenu za architekturu (2016). V roce 2010 se habilitoval na brněnské fakultě architektury a získal zde docenturu, V letech 1990–1992 vyučoval na katedře scé­nografie brněnské JAMU. V oblasti scénografie spolupracuje s mnoha režiséry, např. J. A. Pitínským, Hanou Burešovou, Romanem Polákem, Arnoštem Goldflamem, Jurajem Nvotou, Břetislavem Rychlíkem, Vla­dimírem Morávkem a Jiřím Heřmanem. Představení Jób brněnského HaDivadla obdrželo v roce 1996 cenu Alfréda Radoka jako představení roku, za scénografii k představení Dido a Aeneas v Městském divadle v Plzni obdržel v roce 1998 cenu Alfréda Radoka a představení Top Dogs obdrželo v roce 2003 cenu MAX. V roce 2005 získal cenu Dosky za nejlepší scénografii sezóny na Slovensku za představení Ignorant a šialenec v Slovenském národním divadle. V roce 2007 obdrželo představení Smrt Pavla I., realizované v Městském divadle Brno, Cenu Alfréda Radoka. Z posledních realizací v oblasti scénografie se jedná například o balet Pták Ohnivák v Národním divadle Brno, Konec maso­pustu v Národním divadle v Praze, Divá Bára a Mrtvé duše v Městském divadle Brno, Maryša, Mnoho povyku pre nič, Zem úsmevou a Zmiere­nie v Slovenském národním divadle, Pád Antikrista v Moravském diva­dle Olomouc a Otvírání studánek Alfréda Radoka v Národním divadle Brno. Pro Janáčkovu operu NdB vytvořil scénografii k inscenaci Lásky na dálku (2017).